Patienter förordar Uppsala

Bilaga 4

insändare i Norran 931129

Kompetens botar oro

Många människor har drabbats av ohälsa från amalgam. Symtomen är många och ospecifika. D v s följer precis det mönster som kvicksilverförgiftning gör och är känt för sedan sekler

  De s k experterna påstår att bara ett fåtal blir sjuka av tandfyllningarna, men att många är oroliga för att bli sjuka och därför inriktas vårdresurserna på att bota oron.

  Hur uppstår oro?

  Oro är en relation mellan sjukdomsförlopp och möjligheten till att få hjälp att bli frisk.

  Alltså, ifall rätt vård finns och ges behöver man inte vara orolig. Kompetens botar således oron innan den uppstår

  Kroppsliga problem, som förorsakas av amalgamfyllningar, ska man bota enligt tandvårdsetablissemanget utan att man tar bort förgiftningsorsaken.

  Man ska stilla oron.

  Psykologer behövs självklart i vården, men vad ska man bota först om man blir huggen av en orm, förgiftningen eller rädslan?

  Vad har vårdgivaren vunnit om den skallerormsbitne dör utan oro?

  Inom tandvården siktar man på att åtgärda oron och förnekar förgiftningsorsaken.

  Därigenom skapas ett evighetshjul i vårdapparaten. De som inte får hjälp med grundproblemet blir besvikna, förtvivlade, upprörda och oroliga.

  Alltså, människor är mera oroliga när de kommer från "amalgamvården" än då de gick dit.

  De som träget förnekat problemen har ju inte heller lärt sig lösa dem.

  Känslan av att ha drabbats av en obotlig sjukdom ökar, och därigenom oron, för patienterna i Västerbotten.

  Amalgamsanering hos skickliga kliniker och uppföljningar av patienter har visat att 80 90 procent blir stadigvarande friska sedan amalgam och metaller avlägsnats.

  Ett antal läkare och tandläkare i södra Sverige har både bred och lång erfarenhet inom området. Kompetens botar således oro.

  Därför, beslutsfattare i Västerbotten, bjud in dessa erfarna kliniker och låt dem föreläsa och instruera våra vårdgivare i länet

  Befolkningens befarade oro var skäl nog att förbjuda skogsbesprutningar fjärran från befolkningscentra.

  Nyttja den försiktighetsprincipen och förbjud kvicksilveranvändning och låt även drabbade: få amalgamsanerat på ett sakkunnigt sätt.

  Då förhindras både sjukdom och oro.

Assar Fager, länsordförande för tandvårdsskadeförbundet


Välkommen och tyck till i gästboken

Åter till "Patienter förordar Uppsala"