Patienter förordar Uppsala

Bilaga 5

Utdrag ur FN:s standardregler om DELAKTIGHET OCH JÄMLIKHET för människor med funktionsnedsättning

1:5 Staterna ska erbjuda människor med funktiosnedsättning, deras familjer och deras organisationer att delta i informationsprogram om handikappfrågor.
3:4 Människor med funktionsnedsättning och deras familjer ska ges möjlighet att delta när rehabiliteringsinsatser som berör dem själva utarbetas och organiseras.
3:7 Handikapporganisationernas expertis ska tas till vara när rehabiliteringsprogram utarbetas eller utvärderas.
5:4 Handikapporganisationerna ska höras när regler och riktlinjer utvecklas. De bör också engageras redan på planeringsstadiet av offentliga byggnader och anläggningar lokalt.
8:2 Socialt trygghetssystem, socialförsäkring eller annan välfärd får inte utesluta eller diskriminera människor med funktions nedsättning.
13:5 Staterna ska underlätta för människor med funktionsnedsättning att delta i datainsamling och forskning, speciellt ska anställning av kvalificerade personer med funktionsnedsättning till sådan forskning uppmuntras.


Välkommen och tyck till i gästboken

Åter till "Patienter förordar Uppsala"