"Tandläkare som är yrkesexponerade för kvicksilver uppvisar resultat under det normala vid neuropsykologiska test som mäter motorisk snabbhet, verbalt och visuellt minne, och koordination mellan seende och motorik. Lågdosexponering från dentalt amalgam kan också förknippas med abnorma immunologiska reaktioner hos personer med vissa genetiska huvudvarianter av humant leukocytantigen; ytterligare forskning behövs på detta område."

Detta finns att läsa i en av värdens ledande böcker i medicin, Harrison's "Principles of Internal Medicine", 14th edition, 1998, (New York, McGraw Hill Health Professions Division).

Det finns alltså all anledning att ta de rapporter om problem som tandvårdspersonal får av kvicksilver exponering på allvar, vilket man ännu inte gjort!

Läs den skrämmande rapporten om hur det egentligen står till på de Svenska tandläkarmottagningarna "Kvicksilver i arbetsmiljön"
http://www.kvicksilver.org