AKTUELLT om radio- och mikrovågor

Biologiska effekter av radio- och mikrovågor.

1. Mobiltelefonoperatörerna och SSI

Mikrovågsugnen "uppfanns" då det konstaterades att fåglar dog (blev "stekta") framför stora radarantenner. Dessa extremt energirika radiovågor (=mikrovågor), har alltså denna förmåga att värma upp. Det var denna farliga förmåga som sedermera kom att utnyttjas via mikrovågsugnen i hemmets lugna vrå. Gränsvärdet för effekter på människor har hitintills bestämts på basis av denna uppvärmnings-effekt, det vill säga en termisk effekt.

Detta termiska gränsvärde är inte satt med hjälp av människor, utan bl a har en vätskefylld plastdocka och apögon använts för att kontrollera att dessa inte blir uppvärmda! (se bilaga 9) Detta termiska gränsvärde (där man inte behöver ta hänsyn till biologiska och hälsomässiga effekter) stöds av WHO och är även ett europeiskt gränsvärde. Detta gränsvärde är även accepterat av Statens Strålskyddsinstitut (SSI).

Mobiltelefonoperatörerna har alltså inte behövt ta hänsyn till de biologiska och hälsomässiga effekter som vetenskapsmännen nu erkänner. Därav kan ingen klandra dem för att de inte tagit hänsyn till olika hälsoeffekter som uppstår vid exponering av radiovågor från mobiltelefonsändare. (Detta gäller både basstationer och bärbara telefoner). (se bilaga 7, som kom efter mötet i Wien, Oktober 1998) (se också bilagorna 6, 8 och 11 för olika hälsomässiga effekter).

Denna nya kunskap om ohälsa innebär att samhället och mobiltelefonoperatörerna nu inte kan fritaga sig från ansvaret för att djur och människor kan få en långsiktig hälsoförsämring av flera mobiltelefoner och master.

Forskaren Olle Johansson liknar hela debatten vid den som förts om tobaksrökning: "Det finns flera tiotusentals studier om tobaksrökningens oskadlighet, men idag är det ingen som tar notis om dem, eftersom så många bevis för skadlig inverkan nu finns. Därför går man istället ut och meddelar att tobaksrökning ger ohälsa!"

Strålningen från mobiltelefonantenner kan uttryckas på två olika sätt:

  • Strålningstäthet och mäts då i Watt per kvadratmeter (W/m2), eller i nanoWatt per kvadratcentimeter.
  • Uttrycks det i fältstyrka mäts det i Volt per meter (V/m).
Gränsvärdet för termisk påverkan är fastställd till 4.5 Watt per kvadratmeter, vilket motsvarar 450000 nanoWatt per kvadratcentimeter. (Då man mäter fätstyrkan är det termiska gränsvärdet 41 Volt per meter). Detta termiska gränsvärde gäller vid frekvensen 900 MegaHertz, normalt för mobiltelefon, GSM.

En påslagen mobiltelefon sänder ut radiovågor ( högfrekventa elektromagnetiska fält ), som kan påverka, störa eller blockera annan teknisk utrustning. Därför kan det vara olämpligt och ibland t. o. m. farligt att använda mobiltelefon i t. ex. flygplan, sjukhus, kärnkraftverk. Eftersom man nu har insett detta har man infört EMC regler ( eng. Electromagnetic Compability ), just för att olika apparater inte är "kompatibla" med mobil - eller DECT - telefoner. Dessa EMC - regler kräver att ny medicinsk utrustning ( t. ex. infussionspumpar, permobiler ), och hemelektronik ska tåla signalstyrkor på 3 volt per meter ( => 2400 nanoWatt per kvadratcentimeter ). Men denna nivå erhålles lätt med en mobiltelefon inom någon meters avstånd. Dagens regler accepterar alltså att mobiltelefoner slår ut eller t. o. m. förstör teknisk utrustning!

Det finns forskare som undrar när vi skall införa " Human - EMC ", d. v. s. säkerhetavstånd till barn och andra känsliga personer. Det finns undersökningar som visar att barn är drygt 3 gånger känsligare än friska vuxna personer.

En av forskarna som var med vid Wien - mötet ( se bilaga 7, Dr Niel Sherry ) har vid studier påvisat olika symtom på störd hälsa ( se punkt 4 ) vid en så låg nivå som 10 nanoWatt per kvadratcentimeter ( => 0,2 Volt per meter ). Det är av denna anledning jag valt att ange olika strålningsnivåer i nanoWatt per kvadratcentimeter och inte i andra ofta förekommande storheter. (1nW/cm2 = 0,001 µW/cm2 = 0,000001 mW/cm2 = 0,00001 W/m2 )

 


LinkPool, Annonsera gratis mot Svenska Företag

Nästa sida

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
http://www.kvicksilver.org/biologiska.html

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/