AKTUELLT om radio- och mikrovågor

6. Se farorna av långsamma omätbara förändringar

I Radions P1 "Tendens" (98-09-09) var det ett program om just detta. Där intervjuades bl a cancerläkaren Lennart Hardell (Örebro). Han har i många år studerat farorna med olika miljögifter t ex PCB (som ju lär finnas som flamskyddsmedel i datorer och elektronik).

Han säger där ungefär följande: "I ett vidare perspektiv har vi tvingats lägga bort nollvisionen av miljögifter och håller på att acceptera förhöjda gifthalter i (t ex blod). Nu får vi i stället inrikta cancerforskningen på att bota uppkommen cancer, och därigenom ta hand om den effekt de skadliga ämnena har".

Vidare berättade man i radioprogrammet att det på vissa miljöförstörda platser i Ryssland bevisligen har sänkt levnadsålder till under 50 år. Slut citat ur program. Vill politiker i Sverige att vi anpassar oss till en lägre livslängd genom att acceptera den här beskrivna mycket farliga nästan omätbara förändringen i miljön?

Detta kan lättast förstås genom exemplet med grodorna som en forskare berättat om. Vi har två baljor med normaltempererat vatten.

1. Vi värmer upp vattnet till 50 grader och släpper ner grodan. Eftersom denna temperatur åstadkommer en nervretning som är högre än nervretledningströskeln, reagerar grodan och hoppar genast ur vattnet och räddar därmed sitt liv.

2. Om vi i nästa försök låter grodan få vara i vattnet från början får vi ett annat resultat... Nu ökar vi vattnets normala temperatur med 0,1 grad per dygn. Grodan kommer inte att märka någonting, eftersom den inte fick någon nervretning som översteg nervretledningströskeln. Eftersom grodan inte märker någonting (förutom att den troligen får en del psykosomatiska symtom), kommer grodan sakta men säkert att dö.

Det är i den senare baljan vi alla befinner oss nu. Tänker vi på våra barn och barnbarn då måste vi som påstår oss vara vuxna, ta till oss de senaste forskningsrönen och därefter ta de beslut som krävs. Se bilaga 3 om astma och mobiltelefoner.

 


LinkPool, Annonsera gratis mot Svenska Företag

Nästa sida

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
http://www.kvicksilver.org/biologiska.html

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/