AKTUELLT om radio- och mikrovågor

9. Frizoner för buller och mobiltelemaster

I Ny Teknik nr 47/98-11-19 om frizoner för buller. Här kommer ett kort referat ur denna artikel. Tysta naturområden kan få miljöskydd, likväl som urskogar och sällsynta ängar. Målet är att skydda och bevara en tystnad som blir alltmer sällsynt i det tätbefolkade Europa. I Sverige beräknas två miljoner människor lida av buller. Inom EU lever hela 20 procent av befolkningen, nästan 80 miljoner människor, i områden med "oacceptabelt" störande buller.

- Tanken är att i framtiden skydda sådana här tysta områden från nya vägar, industrier, skjutbanor och andra bullerkällor.

En annan idé är att i turistkartor markera tysta områden på samma sätt som natursköna platser och fiskrika sjöar. (Slut referat ur Ny Teknik ).

Ingen vill bli flykting oavsett orsak.
Människor och djur som får ohälsa kan bli tvingade att lämna sitt hem om en mikrovågsändare, kraftledning eller annan störkälla monteras upp i närområdet. På landsbygden är sändarna starkare och säkerhetsavståndet kan bli flera kilometer, beroende på bl. a. terrängförhållanden och hur känslig människan eller djuret är.

Flera kilometer låter väldigt mycket, men inte efter att ha läst de nya Tyska rönen i bilaga 4. Om en mobiltelefon bevisligen kan påverka över 70 % av de friska försökspersonerna på upp till 90 meter, så kan man misstänka att en mobiltelefonmast har längre räckvidd. En mobiltelefonmast har bortåt 100 gånger större uteffekt än en mobiltelefon (om man tar med antennförstärkningen).Man bör tänka på att en basstation ( mast ) sänder dygnet runt året om, vilket ger negativa långtidseffekter, s. k. dos.

Sunt förnuft säger att all el och elutrustning inte måste tas bort inom en "mastfri zon", men att man i dessa frizoner önskar att man accepterar en lägre nivå på fältstyrkan från mobiltelefonsändarna. En nivå som räcker till för att använda "nalle" utomhus, men inte nödvändigtvis nere i källare eller dylikt. Man kan då titta på den Australiensiska försiktighetsprincipen där man satt nivån till 1 nanoWatt per kvadratcentimeter. (= 1nW/cm2 = 0,001µW/cm2)

 


LinkPool, Annonsera gratis mot Svenska Företag

Nästa sida

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
http://www.kvicksilver.org/biologiska.html

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/