AKTUELLT om radio- och mikrovågor
bilaga 10.   

TEMPLET (Skrivet av Albert Einstein)

"Många sorters män hänger sig åt Vetenskapen, men långtifrån alltid för själva Sakens skull. Somliga kommer till Templet därför att det ger dem möjligheter att förkunna sina speciella talanger. För den här kategorin är vetenskapen ett slags sport som de hänfört praktiserar, på samma sätt som en idrottsman entusiastiskt tränar sin atletiska förmåga.

Sen finns det en annan kategori av män som kommer till Templet för att saluföra sina hjärnors förmåga i hopp om att skaffa sig god avkastning. De här männen är vetenskapare av en ren tillfällighet som kanske uppstod just som de stod i begrepp om att slå in på en karriärsmöjlighet. Under andra omständigheter hade de kanske blivit politiker eller affärsmän.

Om Guds änglar skulle besluta sig för att driva all den här sortens månglare ur Vetenskapstemplet, då är jag rädd för att det nära nog skulle bli avfolkat. Men ett fåtal seriösa skulle finnas kvar... bland dem en del från forna tider och en del från nutid. Till de senare hör vår Planck. Därför beundrar vi honom.

Jag är väl medveten att en sådan utrensning skulle medföra att många respekterade personer - som har byggt upp en stor del, kanske merparten av de vetenskapliga hörnstenarna - skulle komma att jagas bort från Vetenskapens Tempel. Men på samma gång är det tydligt att om de som ivrar för vetenskapen enbart hade bestått av de två nämnda grupperna så hade Vetenskapen aldrig kunnat växa till dess nuvarande, upphöjda dimensioner - lika lite som en skog skulle kunna växa i höjden om den enbart bestod av klängväxter."

(Citatet är ur förordet till en bok av Max Planck "Vart är vetenskapen på väg?" New York 1932.)

Översättning av Jan Åberg

Om det såg ut så här för 65 år sedan - hur ser det då inte ut i dag?

Jan Åberg

 

Nästa sida (bilaga 11.)

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
http://www.kvicksilver.org/biologiska.html

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/