AKTUELLT om radio- och mikrovågor
bilaga 3.   

Mobiltelefoners inverkan på hjärnans elektriska signaler (EEG).

Tyska mätningar visar att strömmarna i den mänskliga hjärnan påverkas av mobiltelefoner på upp till 90 meters avstånd.

Dr Lebrecht von Klitzing, tysk biofysiker vid Lübecks universitet, sade vid ett föredrag i Erkrath nära Düsseldorf 14 mars 1994:

"Biologiska effekter uppträder vid en fältstyrka på 0,1 mikrowatt per kvadrat-centimeter. Utsätter jag människor för GSM-nätets typiska 217 Hz-signal, då blir en hög topp i 10 Hz-området synlig i deras EEG. [Underförstått: vid spektrumanalys av EEG.] Hjärnan reagerar på retningen efter några minuter. Något sådant har tidigare inte förekommit i EEG-registreringar.... Dessa toppar förblir påvisbara under lång tid, många timmar eller rent av några dagar upp till en vecka, också när den elektromagnetiska retningen, i detta fall GSM-signalen, inte längre är kvar."

Det ovanstående är hämtat från en bok av Wolfgang Maes, vars tredje utgåva nyligen utkommit.1 Observera att det inte är någon tvekan om att den nivå som avses, verkligen är så låg som 0,1 mikrowatt per kvadrat-centimeter. Det är inte något misstag eller tryckfel. Siffran har upprepats i åtminstone tre olika publikationer. De följande citaten är hämtade från boken av Maes, sidorna 178-179.

--------

Reagerade alla försökspersoner vid EEG-försöken? "Cirka 20 till 30 % reagerade inte, alla andra visade dessa effekter. Varje människa är annorlunda, varje biologiskt system reagerar annorlunda. Det beror på vad kroppen är inställd på, vad den är adapterad till. Det beror också på dess kondition, dess immunsystem och flera andra faktorer. Mer än 70 % av försöks-personerna reagerade, det är enligt min mening en förvånande hög andel."

--------

Sedan 1993 forskas också vid "Forschungsgemeinschaft Funk". Denna forskningsorganisation består till största delen av representanter för industrin: AEG, Alcatel-SEL, Bosch, E-Plus, Ericsson, Mannesmann, Motorola, Nokia, Philips, Siemens, Telekom... Forskningsresultaten har hittills blivit därefter: Inga problem med pulsade mobiltelefonsignaler, lugnande besked på alla plan, allt är bara storm i ett vattenglas. Forskningsgruppen uttalade till och med offentligt, att Dr. von Klitzing hade misstagit sig. Hans försökspersoner hade bara somnat...

Däremot bekräftade vetenskapsmän i USA, Österrike och Tyskland den lübeckske biofysikerns resultat. Dr. von Klitzing själv upprepade sina EEG-försök under slutet av 1997 i Kiel, med samma oroväckande resultat som förut.

Anmärkningsvärt var att en av Telekom sponsrad studie i oktober 1995 visade att människans EEG förändras genom periodiskt pulsad mobiltelefonstrålning. Studien genomfördes av de tre forskarna Dr H -P.Reiser, Dr W.Dimpfel och Dr. F. Schober vid Pro-Science Forschungsinstitut i Linden. Reiser publicerade i European Journal of Medical Research: "För 36 försökspersoner ledde den pulsade strålningen från försöksanordningen omedelbart efter inkopplingen till förändringar i deras EEG." Strålningen från en Telekom-D1 med en sändeffekt på 8 watt och ett avstånd från huvud till sändantenn på 40 cm gav likaså EEG-förändringar, denna gång med en tidsfördröjning på 15 minuter.

År 1996 gjordes försök med pulsade mikrovågor av en forskargrupp, ledd av Dr J.P.Lebet i USA. 52 försökspersoner bestrålades under 15 minuter. Resultat: Det förändrade EEG.

------

Vid Klinikum Grosshadern i Munchen höll man mobiltelefoner vid örat på försöks-personer. Försöksledaren, Prof. Dr Stefan Schulze: "Vi fann vid två tredjedelar av försökspersonerna en ökad aktivitet i EEG."

  
 
Att notera:

En mobiltelefon på 8W är inte en handhållen nalle!

Slut på citaten ur boken av W. Maes. Den tyska tidskriften Öko-Test publicerade i nr 9, sept 1994 en undersökning av 9 olika mobiltelefoner. Man hade mätt upp strålningen på olika avstånd: 30cm - 1m - 10m - 30m - 90m. En av modellerna, AEG Telcar D902 med 8W uteffekt, gav 0,1 mikrowatt per kvadratcentimeter på 90 m avstånd! Fem av modellerna gav värden ovanför denna nivå på 30 m avstånd.2

 
Översatt av Ragnar Forshufvud, 9 juni 1998. Reviderad 5 dec 1998.

 
1   W. Maes: Stress durch Strom und Strahlung. 3e uppl.
ISBN 3-923531-22-2, sid 176. (1998)

2   Denna studie har även redovisats i Wohnung + Gesundheit 12/94, Nr 73, sidorna 52-53. Författare är W.Maes, titeln "Störung der Hirnströme in 90 meter Entfernung".

Nästa sida

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
http://www.kvicksilver.org/biologiska.html

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/