KVICKSILVER  i  AMALGAM             - en arbetsmiljörisk

BILAGA 2

          MEDICINERAR DU FÖR NÅGON SJUKDOM ELLER BESVÄR? Fråga 73

  Antal
 
  Ej angett sjukdom
Amyotrophisk lateral scleros (ALS)
Anemi
Astma-Allergi
Bentrombos
Bihålebesvär
Blodcirkulation
Bukspottkörtel
Colon irritable
Depression
Diabetes
Epilepsi
Förgiftning i levern
Dic syndrom 1983-88. Hjärntumör 1983-88
Hypotyreos
Sköldkörtelrubbningar
Hjärtklappning
Hjärtsjukdom
Hjärtbesvär (angina pectoris. vasculut. vasospasm)
Oregelbunden hjärtrytm
Kärlkramp
Kronisk bronkit
Klimakteriebesvär
Ledbesvär
Lumbago
Lågt blodtryck
Högt blodtryck
Blodtrycksbesvär
Migrän
Menieres sjukdom
Menstruationsrubbningar
Muskelvärk
Myelom
Muntorrhet
Metallförgiftning
Kvicksilverförgiftning
Njurtransplantation 3 gånger
Mag- tarmbesvär
Pempligus
Parkinsons sjukdom
Psykiska besvär
Syndroma?
Stämbandsbesvär
Systematisk lupus erytematosis (SLE)
Sömnrubbningar
Torra slemhinnor
Reumatoid Artrit
(Ständig) värk
Värk i huvud, mage
Ångest, depression
2
3
1
5
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
5
2
3
1
1
1
1
4
10
1
1
8
1
3
1
1
1
1
1
1
21
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3

[ föregående sida ]   [ index - en arbetsmiljörisk ]   [ nästa sida ]

Välkommen och tyck till i gästboken

[ http://www.kvicksilver.org/arbetsmiljo.html ]