KVICKSILVER  i  AMALGAM               - en arbetsmiljörisk

Tandsköterskor och Tandläkare

Riskerar allvarliga hälsoproblem, många är redan allvarligt skadade av kvicksilver

Denna enkät studie, ger oss en mycket skrämmande rapport om hur katastrofalt det varit och i mycket fortfarande är

Rapporterna som ständigt kommer in, om hur man förnekat och frusit ut tandvårdspersonal som helt klart är drabbade, är vidriga och visar på ett fruktansvärt förakt för individen.

Att man sedan har förvägrat dem all rätt till arbetskadeersättningar genom manipulativt agerande från så kallade experters och myndighters sida är inget annat än en skandal.

Det är frågan om hundratals som fått sin hälsa och sina liv förstörda, några har inte orkat med utan som en desperat utväg tagit sina egna liv.

Läs och begrunda inget har förändrats i hur de drabbade behandlas sedan detta skrevs!


 
    

Förord
Inledning
Sammanfattning - diskussion
Arbetsförhållanden / arbetsmiljö
Arbetsförhållanden / arbetsmiljö - Diagram
Orsak till att du inte arbetar kvar inom tandvården
Kommentarer till fråga 57
PM
Kommentarer arbetsmiljö
Arbetsskador
Symtom du känt eller känner av
Symtom du känt eller känner av - Diagram
Bilaga 1 - Befattning på bedömare av arbetsmiljöbesvär
Bilaga 2 - Medicinering
Bilaga 3 - Övriga besvär
Bilaga 4 - Symtom vid kvicksilverförgiftning enl skyddsblad 68
Bilaga 5 - Information från personal som ej ingår i enkäten
Kommentarer - symtom
Okunskap och ovilja inom vården
Samband och erfarenheter
Trötthet, sömnrubbningar och hjärtpåverkan
Sköldkörtelrubbningar, fibromyalgi och ledbesvär
Neurologiska effekter, kvicksilverförgiftning/B12-vitaminer
Balanssinne och synrubbning, Allergi, Psykiska besvär
Huvudvärk, Njurar
Immunförsvarseffekter, Tidiga rapporter
Anamnes
Socialstyrelsens anvisningar
Riksförsäkringsverket, WHO-rapport 1991
Graviditet och förlossning
Graviditet och förlossning - Diagram
Bilaga 1 - Komplikationer under graviditet
Bilaga 2 - Komplikationer under förlossning
Bilaga 3 - Orsak till sjukskrivning under graviditet
Bilaga 4 - Slutat anställning vid graviditet?
Bilaga 5 - Tillägg övrigt
Kommentarer, graviditet förlossning
Hälsotillstånd hos barn
Hälsotillstånd hos barn, Diagram
Bilaga 1 - Hälsotillstånd hos barn
Bilaga 2 - Reaktioner vid amalgambehandling
Bilaga 3 - Tillägg övrigt
Kvicksilverutsöndring i feces
Kommentarer - hälsotillstånd hos barn
Översatt brev från Umeå Universitet
Fallbeskrivningar
Brev och svar - myndigheter
Citat
Slutord
Epilog
Referenser
Övriga referenser
Litteratur för intresserade
 
1
2
5
9
17
20
21
22
23
33
42
48
53
54
55
61
63
65
66
69
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
83
84
85
86
87
88
90
91
93
94
96
97
101
102
105
107
132
135
137
140
143
150
153
Vanliga förkortningar som förekommer:
ASS   Arbetarskyddsstyrelsen
SoS   Socialstyrelsen
Fk    Försäkringskassan
YMK   Yrkesmedicinska kliniker
MFR   Medicinska forskningsrådet
WHO   Världshälsoorganisationen
   
 

  [ index - en arbetsmiljörisk ]   [ nästa sida ]

Välkommen och tyck till i gästboken

[ http://www.kvicksilver.org/ ] [ http://www.kvicksilver.org/arbetsmiljo.html ]