VAL -98

Löfte eller målsättning?

Partiernas inställning

Vallöften

   

Val -98


Riksdagens beslut och
Partiernas ställningstagande

Var står partierna i frågan om amalgamet?

Vi skall här redovisa de beslut och ställningstagande som togs den 4 juni när Riksdagen debaterade och beslutatde om ett reformerat tandvårdsstöd.

 

Under tabellen finns lite förklaringar till rubrikerna

Amalgamförbud Slopad ersättning för amalgamfyllningar Förhandsprövning hos landstingen Kompetenscentrum för dentala matrial
Riksdagens beslut
4 juni 1998
JA, senast 2001-01-10 om förväntade EU-regler medger det. JA JA Regeringen arhöll uppdraget att överväga frågan och beakta arbetsmarknadsskäl vid ställningstagande till lokalisering
Tandvårdsskdeför-
bundets målsättning
JA, snarast JA NEJ JA, lokalisering till Uppsala
Miljöpartiet JA, fr.o.m. 199-01-01 med hänvisning till den miljögaranti som avtalats med EU. JA NEJ Gemensam reservation (v) + (mp) JA, lokalisering till Uppsala
Centerpartiet JA, senast 2001-01-01 om förväntade EU-regler medger det. JA JA JA, Lokalisering ?
Socialdemokraterna JA, senast 2001-01-10 om förväntade EU-regler medger det. JA JA JA, Lokalisering?
Vänsterpartiet Avstod från att ta ställning vid votering. Avstod från att ta ställning vid votering. NEJ Gemensam reservation (v) + (mp) JA, lokalisering till norra delen av Sverige enl. motion.
Moderaterna Avslag på propositionen. Avstod från att ta ställning vid votering. Avslag på propositionen. Avstod från att ta ställning vid votering. Avslag på propositionen. Nej enligt partiets motion. Avslag på propositionen. Ingen uppfattning redovisad.
Kristdemokraterna Avslag på propositionen. Avstod från att ta ställning vid votering. Avslag på propositionen. Avstod från att ta ställning vid votering. Avslag på propositionen. Ingen uppfattning redovisad. Avslag på propositionen. Ingen uppfattning redovisad.
Folkpartiet Avslag på propositionen. Avstod från att ta ställning vid votering. Avslag på propositionen. Avstod från att ta ställning vid votering. Avslag på propositionen. Administr. kvar hos F-kasan. Avslag på propositionen. Ingen uppfattning redovisad.

 
 
Amalgamförbud: med stöd av 1 moderat och 12 centerpartister fick regeringen igenom sitt beslut, 6 centerpartister och 1 folkpartist stödde miljöpartiet, ett förslag som hade gett oss ett förbud från årsskiftet 1999.

Slopad ersättning för amalgamfyllningar: Ett sätt att vända den i dag uppåtgående trenden, med en ökat användning av amalgam.

Förhansdsprövning hos landstingen: Vilket innebär en allvarlig inskränkning för läkarna och deras möjlighet att ställa diagnos och föreslå adekvat behandling. För inget annat sjukdomstillstånd finns något liknande.

Kompetenscentrum för dentala material: Då det i dag saknas studier och forskning på hur vi människor reagerar på olika dentalmaterial, är det viktigt att ta till vara den kunskap som man hunnit skaffa sig vid Amalgamenheten och den spetsforskning som berör tungmetallers påverkan på individen som Metallbiologiskt centrum vid Universitetet Uppsala har.


Välkommen och tyck till i gästboken