KVICKSILVER  i  AMALGAM             - en arbetsmiljörisk

Under de år vi arbetat som samordnare för kvicksilverdrabbad tandvårdspersonal har vi dagligen kontaktats av svårt sjuk personal med likartad symtombild. Ständiga rapporter om olika störningar hos deras barn har också delgetts oss.

Då en granskning av tandvårdspersonalens totala belastning av arbete med amalgam/ kvicksilver ej belysts på ett mer allsidigt sätt beslutade vi att för ansvariga myndigheter redovisa hur situationen är/har varit inom tandvården.

Detta arbete skall ses som en förstudie till, de av LEK-utredningen (1)* och andra, föreslagna undersökningar av tandvårdspersonal. Enkäten visar prevalensen av de symtom som personalen fått efter yrkesmässig kvicksilverexponering och ger en bild av den verklighet våra myndigheter blundar för.

Ett särskilt tack vill vi framföra till vår drabbade kollega Siv Jaumann som varit till ovärderlig hjälp när det gällt att ta fram viktiga dokument om bl a materialhantering och arbetsmiljöregler. Trots långt avstånd, då hon mestadels vistas utomlands p g a sin sjukdom, har hon oförtrutet fortsatt detta arbete.

Ett speciellt tack till läkarna Bo Nilsson, Britt Ahlrot-Westerlund och Fredrik Berglund. Utan deras kompetens att fastställa korrekta diagnoser och behandlingar, hade vi förmodligen tillhört den skara vi företräder - de gömda - de glömda - de som inte finns. Deras outtröttliga arbete, för oss och för andra sjuka att trots en omänsklig arbetsbörda, ta sig tid att lyssna, förklara och lugna när allt sett omöjligt ut är ovärderligt.

Samma tack gäller också Tandläkare Björn Oppedal i Norge som tog sig an vår amalgamsanering, när vår sjukdom så allvarligt försämrades efter behandling utan skyddsåtgärder i Sverige. Tillsammans gav de oss förutsättningar att komma tillbaka till livet och möjligheten att göra bl a detta arbete.

Bland de som på olika sätt bidragit till att ge oss vetenskapligt underlag och kunskaper om kvicksilvrets skadeverkan är; Docent Mats Hansson, Professor Fredrik Berglund, Civilingenjör Ulf Strömberg, Forskningsingenjör Ulf Bengtsson, Docent Patrick Störtebecker, Odontologie doktor Magnus Nylander, Tandläkare Sten-Olov Grönkvist, Tandläkare Olle Redhe, Tandläkare Christer Malmström, Laboratoriechef Björn Carlmark och Doktor Tatiana Drachmann. Till dem riktar vi ett varmt tack.

Tack också till Tandvårdsskadeförbundet som genom sin forskningsfond gett oss förutsättningar att få detta material utskrivet, samt till Roland Nyberg.

Ett särskilt tack till journalisten Barbro Jöberger som genom sin bok försökt sprida ljus i detta tabubelagda ämne. Tack också till Bessie Wikander på TCO:s arbetslivsenhet, för stöd och hjälp då allt såg omöjligt ut, samt till Annika Jansson HTF, Gunilla Tapper och Ann Rudberg SKTF som visat engagemang för dessa frågor.

Tack till alla Er som deltagit i enkäten och till alla Er andra som på olika sätt varit behjälpliga i detta arbete.

Under alla dessa år har vi haft ett osvikligt stöd i riksdagsledamoten Siw Persson, Folkpartiet liberalerna, som inneburit att vi, trots alla motgångar, har förhoppningar att rättvisan skall segra. Vår tacksamhet till henne är mycket stor.

Sist men inte minst tackar vi våra familjer för all uppmuntran och allt stöd de gett oss, även de gånger vi varit beredda att ge upp, inför det kompakta motståndet. De har hela tiden uppmuntrat oss att fortsätta detta arbete.

* AVSER REFERENSNUMMER.

[ föregående sida ]   [ index - en arbetsmiljörisk ]   [ nästa sida ]

Välkommen och tyck till i gästboken

[ http://www.kvicksilver.org/arbetsmiljo.html ]