KVICKSILVER  i  AMALGAM             - en arbetsmiljörisk

En tabell med frågorna och svaren på frågorna 4 (har du abrbetat med bortborrning eller puts av amalgam utan vattenkylning) till 56, återfinns på sidan 9 - 16 i rapporten

Här nedan återfinns svaren i digramform.

[ föregående sida ]   [ index - en arbetsmiljörisk ]   [ nästa sida ]

Välkommen och tyck till i gästboken

[ http://www.kvicksilver.org/arbetsmiljo.html ]