KVICKSILVER  i  AMALGAM             - en arbetsmiljörisk

Diagram med symtom (1-75) du känt eller känner av, återfinns på sidan 48 - 52 i rapporten

Rapporten i sin helhet kan beställas från Tandvårdsskadeförbundets kansli 0502-80 600 (till självkostnadspris)

[ föregående sida ]   [ index - en arbetsmiljörisk ]   [ nästa sida ]

Välkommen och tyck till i gästboken

[ http://www.kvicksilver.org/arbetsmiljo.html ]