KVICKSILVER  i  AMALGAM             - en arbetsmiljörisk

BILAGA 1

VILKEN BEFATTNING HAR DEN SOM GJORT BEDÖMNINGEN ATT DINA BESVÄR
ANSETTS ELLER MISSTÄNKTS VARA ORSAKAD AV ARBETSMILJÖN? Fråga 72

Docenter

Företagsläkare

Medicinläkare

Neurologer

Ortopeder

Yrkesmedicinare

Professorer

Överläkare

Allmänmedicinare

Distriktsläkare

Specialist invärtes medicin

Psykiatriker

Psykolog

[ föregående sida ]   [ index - en arbetsmiljörisk ]   [ nästa sida ]

Välkommen och tyck till i gästboken

[ http://www.kvicksilver.org/arbetsmiljo.html ]