KVICKSILVER  i  AMALGAM             - en arbetsmiljörisk

SKÖLDKÖRTELRUBBNINGAR

I vår enkät beskrivs sköldkörtelrubbningar så högt som l9%. I den första enkäten som gjordes av Margaretha Molius 1987, fanns det nästan 30% som hade eller hade haft sköldkörtelrubbningar, var opererade eller medicinerade för dessa åkommor. Detta beskrivs i Eva Bejerots undersökning 1989 av tandvårdspersonal. I ett arbete visar Suzuki vid department of Public Health, Faculty of Medicin University Tokyo (Ind. Health 1966) 4, 69, 69-75 att kvicksilver i hög grad ansamlas i sköldkörteln. Beror den höga andelen sköldkörtelsjukdomar och rubbningar på kvicksilver från amalgam och/eller på arbete med kvicksilver? Detta är en av de frågor vi ställer efter att ha sett våra resultat och jämfört med andra rapporter.

Den beskrivning som kommer närmast de arbetsmiljöer som många i enkäten har redovisat för rapporteras av Doktor Lieben i Pennsylvania Medicin. Två tandsköterskor arbetade på kliniker där man ofta gjorde upp till 50 amalgam/dag. Den ena klagade över Hyperaktivitet, trötthet, muskelvärk, diarré och magkramper, blyghet, glömska, domningar i fingrar, svårigheter i hemlivet och rädsla för att falla. Hon gick ner 10 kg i vikt. Inledningsvis behandlades hon för sköldkörtelrubbningar. Vid kvicksilverkontroll i urin hade hon och två övriga förhöjda halter, men med stora variationer. Intressant är att av tre personer med förhöjda värden är det bara en som har symtom.

Ett annat fall i samma rapport beskriver ungefär samma variationer i urinkvicksilver. Hennes största problem var kraftigt håravfall, sköldkörtelbesvär och en viss konstaterad hörselnedsättning. I rapporten påpekas vissa laboratoriemässiga skillnader.

 

FIBROMYALGI OCH LEDBESVÄR

När det gäller Fibromyalgi finns många likheter med kronisk kvicksilverförgiftning. Det borde föranleda noggranna undersökningar för att finna eller avfärda eventuella samband. När en sjukdom som denna ökar så lavinartat borde fler ställa sig frågan; finns det någon gemensam nämnare? Om man gör en jämförelse med den symtombeskrivning som överläkare Göran Johansson i Göteborg redovisar när det gäller fibromyalgipatienter och kronisk kvicksilverförgiftning är likheterna slående. På en direkt fråga om detta vid en föreläsning svarade Doktor Johansson att kvicksilver inte kan uteslutas som orsak. Docent Bo Nilsson, Uddevalla, har sedan lång tid arbetat med dessa patienter och han gör bedömningen att det finns tydliga kopplingar mellan kronisk kvicksilverförgiftning och fibromyalgi. Här torde också en jämförelse mellan symtombeskrivningen för fibromyalgi resp Sjögrens syndrom vara av stort intresse, kompletterade med patienternas tandstatus och ev annan kvicksilverbelastning.

Idag är Fibromyalgi en av våra snabbast ökande sjukdomar, men grundorsaken till varför den uppstår är okänd. Det spekuleras i om virus kan vara den utlösande faktorn. De beskrivningar vi fått från tandvårdspersonal som ingår i enkäten är oftast att sjukdomen debuterat i samband med infektioner, graviditet, stress eller tandlagningar.

[ föregående sida ]   [ index - en arbetsmiljörisk ]   [ nästa sida ]

Välkommen och tyck till i gästboken

[ http://www.kvicksilver.org/arbetsmiljo.html ]