KVICKSILVER  i  AMALGAM             - en arbetsmiljörisk

BALANSSINNE OCH SYNRUBBNING

Många beskriver vilka förändringar som skett dem när det gäller syn, balanssinne och att koordinera sina rörelser och till och med att de skadat patienter vid t ex borrning. Att läsa text har i många fall varit helt omöjligt. Korrigering med glasögon har ej hjälpt. Rader och texter flyter ihop, enbart rubrikerna går att läsa. Synfältsinskränkningar är vanliga. De går emot möbler, dörrposter, andra människor, har blåmärken ständigt på armar och ben, samt betraktas som allmänt fumliga. Gången blir anklik som hos druckna. Kontakt med husväggar eller staket är nödvändigt för att inte ramla. Detta gäller även för många av dem som tidigare haft balans- och koordinationssporter som hobby. Att cykla blir helt omöjligt och oftast också möjligheten att köra bil då det är omöjligt att veta när yrselattackerna uppstår. Mörkerseendet är mycket dåligt. Man skräms ofta av situationer som p g a synförvrängningar upplevs som chockartade. Den sjuke har många gånger skrämt anhöriga, vid åsynen av ett broräcke eller kurva, p g a dessa synrubbningar. Yrsel som uppstår exempelvis när man vistas vid vatten, bryggor eller i båtar, ger ett illamående och obehagskänsla som gör att även den båtvane ej klarar båtlivet längre. Kort sagt, möjligheterna till "normalisering" är liten med denna sjukdom (155).

 

ALLERGI

När det gäller allergireaktioner har Zamm (156) beskrivit förbättringar efter amalgamsanering av ett antal patienter. Både när det gäller de vuxna och barnen som ingått i enkäten har vi fått indikationer som tyder på att en del allergiska reaktioner har avtagit eller t o m upphört efter amalgamsanering (157-158).

 

PSYKISKA BESVÄR

Mängder av synpunkter om psykisk ohälsa kastas över den här personalen. Många har uppmanats att söka sig till psykiatrin, många har utretts och förklarats psykiskt friska, åter andra har fått psykiska problem av sin kvicksilverförgiftning.

Att dessa symtom uppstår som en följd av förgiftningen och inte tvärtom beskrivs av Stock redan 1936. Hans erfarenhet av den personlighetsförändring som kvicksilverpåverkan ger, är grundläggande. Hur många psykiatridiagnoser hade ersatts av kronisk kvicksilverförgiftning om detta arbete hade ingått i grundutbildning för alla läkare och all vårdpersonal?

Att tandvårdspersonal också får psykiska effekter av sitt arbete med kvicksilver visar professor Butler (159) i ett arbete. Han har under flera år studerat tandläkarnas perceptuellt motoriska funktioner och psykologiska profil. De preliminära testresultaten visar att 90 % av de testade tandläkarna fick neuropsykologiska avvikelser av sitt arbete med kvicksilver. Han konstaterar att ju längre tandläkaren arbetar, desto sämre resultat visade testen, jämfört med de test som gjorts vid inträdesprov till tandläkarhögskolan. de mest framträdande förändringarna var irritabilitet, otålighet, spänning, frustration och konflikt. Sinneslugn saknades i påfallande grad. Professor Butler anser resultaten alarmerande. (Redovisat vid Biocompability of Materials. Butler är professor i psykiatri vid university of North Texas). Liknande rapport redovisas av Littner (160). Han menar att tandläkarnas psykiska ohälsa, risk för självmord, ökad missbrukartendens, beror på den stress som yrket innebär (161). Frågan är om inte kopplingen till kvicksilver också måste beaktas. Sömnstörningar, depressioner, minskat intresse eller ork, att utföra tidigare normala arbetsuppgifter får inte enbart skyllas på ålder och arbetsbelastning. Man borde i mycket högre grad ta Stocks och andras ex Störtebeckers uppgifter med största allvar. Flera fall har rapporterat stora förändringar i psykiskt avseende före, under och efter amalgamsanering, samt genom att komma ifrån den yrkesmässiga kvicksilverbelastningar (162-165).

[ föregående sida ]   [ index - en arbetsmiljörisk ]   [ nästa sida ]

Välkommen och tyck till i gästboken

[ http://www.kvicksilver.org/arbetsmiljo.html ]