VAL -98

Löfte eller målsättning?

Partiernas inställning

Vallöften

   

Val -98


Vallöften!

I valtider lovar man mycket, men det är i det senare handlandet som vi ser vad dessa löften är värda.

Inför valet -94 ställde man från Tandvårdsskadeförbundet frågor till de politiska partierna. Och nu med facit i handen kan vi bara konstatera att det tog tid och man har ännu inte gjort allvar av det amalgamförbud som lovades om man kom till makten.
 

”Socialdemokraterna är mycket oroade över riskerna med amalgam i tandvården.

Det gäller både hälso och miljöriskerna. Vi har också alltmer uppmärksammat behovet av effektiv sjukvård för de amalgamsjuka.

Den socialdemokratiska regeringen under förra mandatperioden gav Socialstyrelsen i uppdrag att utforma en avvecklingsplan för amalgam inom tandvården. I opposition har vi varit missnöjda med regeringens hantering av amalgamfrågan. I en motion med anledning av regeringens proposition om en frivillig avveckling av amalgam krävde vi lagstiftning. Vi anser också att sjukvården för de amalgamsjuka måste utvecklas och förbättras.

Socialdemokraterna har ställt en rad krav på den borgerliga regeringen, bl a när det gäller upprättande av biverkningsregister, lagstiftning för avveckling av amalgam och bättre sjukvård för de amalgamsjuka. Eftersom socialdemokraterna befinner sig i opposition kan vi bara ställa krav på regeringen och har ingen möjlighet att själva genomföra våra förslag. Vi anser dock att regeringen varit alltför passiv i denna fråga.

Socialdemokraterna står fast vid att amalgam ska avvecklas så snabbt som möjligt. Vi har krävt utbildning av läkare och tandläkare samt bättre sjukvård för de amalgamsjuka. De nya rönen ska naturligtvis ingå i bedömningen av amalgams hälsoeffekter.

Vår uppfattning är fortfarande att människor som är sjuka av tandvårdsmaterial ska få detta utbytt gratis, s k omvänd bevisbörda ska gälla.

Socialdemokraterna anser att regeringen gått fram alltför lamt. En lagstiftning mot användning av amalgam är nödvändigt. Socialdemokraterna har protesterat mot att regeringen försöker bli av med amalgamet på frivillighetens väg. Om socialdemokraterna kommer i regeringsställning kommer vi som en av de första åtgärderna förbereda en lagstiftning.

Bo Holmberg socialdemokrat och ordförande i socialutskottet”

Källa TF-bladet 3/1994

Det är faktisk fyra år sedan, och ännu har man inte fått något amalgamförbud. Och det har inte blivit lättar utan snarare tvärt om för de som är sjuka att få hjälp med gratis sanering, det är i dag nästan helt omöjligt att få sådan hjälp utan de som har råd att själva bekosta en sanering har möjlighet att bli friska, de andra får gå sjuka!


Välkommen och tyck till i gästboken